Naslovna strana > Paleta proizvoda > Izolacioni krovni paneli

Izolacioni krovni sistemi

 

Širok spektar trapezoidnih i ravnih krovnih panela sa ispunom od poliuretana i mineralne vune uključujući i  kompatibilne krovno - svetlosne panele

KS1000 RW je trapezoidni krovni sistem koji koristi vidljivo kačeći metod pričvršćivanja i pogodan je za građevinske primene gde je nagib krova 4° i više (7%), za krovove gde se paneli postavljaju od slemena do strehe.
KS1000 RW panel se često koristi i kao zidna obloga.

KS1000 SX je trapezoidni krovni sistem koji koristi vidljivo kačeći metod pričvršćivanja i pogodan je za građevinsku primenu gde je nagib krova 4° i više (7%), za krovove gde se paneli postavljaju od slemena do strehe.
KS1000 SX panel se često koristi i kao zidna obloga.

KS1000 TOP-DEK sistem krovnih ploča sa membranom koji koristi unutrašnju platformu za pričvršćivanje, pričvršćujući direktno za konstrukciju. Pogodan je kao ravni krov za građevinske primene gde je nagib krova 0,5° i više (1%), za krovove gde se paneli postavljanje od slemena do strehe. Panel se takođe koristi za zakrivljene krovove sa sledećim minimalnim radijusima:
• Zakrivljene krovove postavljene od strehe do strehe
- 50 metara minimalnog radiusa
• Zakrivljene krovove postavljanje od zabata do zabata
- 20 metara minimalnog radijusa

The KS1000 X-DEK Longspan Roofpanels are insulated membrane covered roof panels suitable for flat roofs for all building applications except where there are low temperature internal conditions. The KS1000 X-DEK panel secures the base for final waterproof covering of the roof.

Kingspan KS1000 X-DEK

KS1000 FF je trapezoidni krovni sistem koji koristi vidljivo kačeći metod pričvršćivanja i pogodan je za građevinsku primenu gde je nagib krova 5° i više (8.5%), za krovove gde se paneli postavljaju od slemena do strehe.
KS1000 FF ima povećan nivo vatrootpornosti i može se takođe koristiti kao zidna obloga.

KS1000 RW/GRP krovni svetlarnik je fabrički spojeni dvoslojni element pogodan za korištenje samo sa KS1000 RW i SX krovnim panelima, i gde je nagib krova 7° i više (12%), za krovove gde se paneli postavljaju od slemena do strehe.

KS1000 RT crepni panel krovni sistem koji koristi vidljivo kačeći metod pričvršćivanja i pogodan je za građevinsku primenu gde je nagib krova 12° i više (21%), za krovove gde se paneli postavljaju od slemena do strehe.