Naslovna strana > Paleta proizvoda > Izolacioni zidni i fasadni paneli

Izolacioni zidni i fasadni sistemi

KS1000 AWP zidni i fasadni sistemi koriste skriveno kačeći metod pričvršćivanja i mogu se postavljati vertikalno ili horizontalno, a pogodni su kao zidne i fasadni obloge na svim tipovima objekata, osim gde je unutrašnja temperatura ispod 0°C.

KS1150 TF/KS1150 TC zidni i fasadni sistemi koriste vidljivo kačeći metod pričvršćivanja i mogu biti postavljeni vertikalno ili horizontalno, a pogodni su kao zidne i fasadne obloge na svim tipovima objekata.

KS1150 FR, KS1150 FR zidni i fasadni sistemi koriste vidljivo kačeći metod pričvršćivanja i mogu biti postavljeni vertikalno ili horizontalno, a pogodni su kao zidne i fasadne obloge na svim tipovima objekata.

KS1000 FH zidni i fasadni sistemi koriste skriveno kačeći metod pričvršćivanja i mogu biti postavljeni vertikalno ili horizontalno, a pogodni su kao zidne obloge na svim tipovima objekata, osim na onim gde je unutrašnja temperatura ispod 0°C.

KS1000 DC/DF zidni i fasadni sistemi koriste vidljivo kačeći metod pričvršćivanja i mogu biti postavljeni vertikalno ili horizontalno, a pogodni su kao zidne i fasadne obloge na svim tipovima objekata.

KS1000 RW je trapezoidni zidni sistem koji koristi vidljivo kačeći metod pričvršćivanja i pogodan je za sve tipove objekata, a pogotovo one projekte gde se zahteva profilacija kao traženi izgled.
KS1000 RW zidni panel je takođe u širokoj upotrebi kao krovna obloga.