Paneli za ravne krovove velikih raspona

Primena
X-dek paneli su izolacioni krovni paneli, pokriveni membranom, pogodni za ravne krovove svih vrsta objekata sem onih kod kojih je niska unutrašnja temperatura. KS1000 X-DEK paneli obezbedjuju osnovu za završnu hidroizolaciju krova koju postavljaju drugi izvodjači:
 
X-dek paneli su izolacioni krovni paneli pogodni za ravne krovove nagiba > 1%
X-dek je kompozitni krovni panel za velike raspone koji pruža potrebnu konstrukcijsku čvrstoću I tvrdoću I potreban nivo termoizolacije. Spoljna membrane se nanosi na licu mesta kao vodonepropustiva barijera.
X-dek paneli su pogodni za izradu “zelenih krovova”
X-dek paneli se moku koristiti kao “standardni” paneli I kao deo čelične konstrukcije (oslonac za grede)
 

Sendvič paneli, krovni paneli KS1000 X-DEK

Dimenzije I težina

 

KS1000 X-DEK / TR20

Sendvič paneli, krovni paneli KS1000 X-DEK/TR20

 

 

KS1000 X-DEK / TR27

Sendvič paneli, krovni paneli KS1000 X-DEK/TR27

 

 

KS1000 X-DEK / Steel

Sendvič paneli, krovni paneli KS1000 X-DEK/Steel

 

 

KS1000 X-DEK / PVC

Sendvič paneli, krovni paneli KS1000 X-DEK/PVC

 

 

d– debljina ispune (mm)
80
100
D– ukupne dimenzija (mm)
188
208
Težina (kg/m2), čelik 0.9/0.7 mm
21,4
22,2
Težina (kg/m2), TR20
15,9
16,8
Težina (kg/m2), TR27
15,8
16,7

Tolerancija proizvoda

Dužina - 5 mm + 5 mm
Širina - 2 mm + 2 mm
Debljina - 2 mm + 2 mm
Završni kvadrat - 3 mm + 3 mm
Ravnost (po metru) - 2 mm + 2 mm
 

Dostupne dužine

Standardne dužine su od 2,5 do 13,5 metara, a moguće je isporučiti dužine od 13,5-15 metara uz dodatne troškove transporta. Svi paneli su proizvedeni sa odrezom (na donjem trapeznom limu). Standardni odrez je 50mm, a maksimalni mogući je 630mm.
Sendvič paneli, krovni paneli KS1000 X-DEK
Materijali

Čelik

Unutrašnji lim:

Toplo cinkovani čelični lim u skladu sa EN 10326:2004.
Klasa S350GD+Z275 prevučen sa poliesterom 25 mikrona RAL 9002 – standardna debljina 0.9mm ili po posebnom zahtevu moguće 1.1mm.

Spoljašnji lim:

Toplo cinkovani čelični lim u skladu sa EN 10326:2004.  
Klasa S350GD+Z275 – debljine 0.7mm galvanizovani čelik sa providnim konverzijskim slojem za vezivanje debljine 5 mikrona.
Dostupni profili za spoljni lim MiniBox ili Flat.
TR20 – Membrana od staklenih vlakana, impregnirana bitumenom, pogodna za višeslojne plamenike.
TR27 – Obloga od staklenih vlakana pogodna za mehaničko učvršćivanje ili lepljenje jednoslojne PVC ili EPDM membrane.

Izolaciona ispuna
 

Tvrda izolaciona ispuna panela, u zatvorenim ćelijama, dostupna je sa sledećim svojstvima:
Isophenic tvrda pena – IPN (bez HCFC-a) nominalne gustine 40kg/m3. Dostupne nominalne
debljine ispune 80mm i100mm.
 
Zaptivke acioZaptivke
Svi bočni spojevi imaju fabrički apliciranu anti-kondenzacijsku traku napravljenu od standardne PE pene.
Svojstva

Toplotna izolacija

λ=0,022 W/mK:

Debljina panela (mm)

R vrednost

[(m2K)/W]

U vrednost

[W/m2K]

80 / verzija I

4,21

0,23

80 / verzija II

4,03

0,24

100 / verzija I

5,12

0,19

100 / verzija II

4,86

0,20

 

Biološka

Kingspan paneli su otporni na napade plesni, gljivica, budji I štetočina, u izradi nije korišćen urea formaldehid I paneli nisu štetni.
Požar
Kingspan KS1000 X-DEK krovni paneli su testirani u skladu sa EN1365 kao nosivi krovni elementi. U donjoj tablici su prikazane postignute klase.

Tip panela

Klasa vatrootpornosti

Maximalni moment savijanja

KS1000 X-DEK 80 TR20

REI 15

6.621 kNm

KS1000 X-DEK 100 TR27

REI 15

7.725 kNm

KS1000 X-DEK 100 (steel)

REI 30

7.725 kNm

Zvučna izolacija

Akustička svojstva KS1000 X-DEK (X-dekTM) panela su prikazana u donjoj tablici:

 

Svojstva prema tipu panela EN ISO 717-1:1999

Tip panela

RA1 [dB]

RA2 [dB]

RW [dB]

KS1000 X-DEK 80/100

26

23

27

KS1000 X-DEK 80/100

TR20/TR27

25

22

26

Tablice nosivosti
 
Sendvič paneli, krovni paneli KS1000 X-DEK
NAPOMENE:
ULS – granično stanje nosivosti – navedeno opterećenje bi trebalo uporediti sa graničnim (projektovanim) opterećenjem
SLS – granično stanje upotrebljivosti – navedeno opterećenje bi trebalo uporediti sa karakterističnim (un-faktor) opterećenjem
Maksimalni dozvoljeni ugib (SLS): L / 200
Minimalna širina oslonaca: na krajevima – 40mm, u sredini 120mm.
Sopstvena težina panela je uključena u gornje vrednosti.
 
Sendvič paneli, krovni paneli KS1000 X-DEK
Sendvič paneli, krovni paneli KS1000 X-DEK
NAPOMENE:
Gornje vrednosti opterećenja su karakteristične Za svaku vrednost su razmotreni pojedinačni I kombinovani slučajevi opterećenja sa odgovarajućim faktorima opterećenja I temperaturama.
Za srednju vrednost se može koristiti linearna interpolacija.
Vrednosti su proračunate prema metodi graničnog stanja u skladu sa EN 14509, uzimajući u obzir opterećenja I temperature.
Maksimalni dopušteni ugibČ prema dole I prema gore – L/200.
amin – minimalna širina oslonca na krajevima, bmin – minimalna širina oslonca u sredini
Sopstvena težina panela je uključena u gornje vrednosti.
Ugradnja

Rukovanje I ugradnja 

Obično se paneli skladiraju u paketima na način “talas na talas”, za okretanje panela (50%) se preporučuje korišćenje posebne vakumske pumpe sa uredjajem za rotaciju od 180°.http://www.viavac.com/.
Oprema se zove RotaBoy. RotaBoy može da se nabavi direktno od proizvodjača – ViaVac-a, ili može da se iznajmi od lokalnog ViaVac predstavnika. Adresu najbližeg predstavnika možete naći na 
Kada se paneli dostavljaju sa plastičnom zaštitnom folijom, istu bi trebalo ukloniti odmah nakon ugradnje. Uputstva za ugradnju se mogu dobiti od Kingspanovog odeljenja tehničkih usluga.
 

Sendvič paneli, krovni paneli KS1000 X-DEK    Sendvič paneli, krovni paneli KS1000 X-DEK

Zaptivna sredstva I ispune

Panele je potrebno postaviti sto je moguce blize jedne drugima kako bi se osigurala zaptivenost. Na svaki bocni spoj je potrebno naneti zaptivnu traku od butilne gume. Za dalju stabilnost, pravilnu čvrstoću spojeva, poravnjanje I vatrootpornost KS1000 X-DEK panela bočne, podužne, krajeve potrebno je učvrstiti vijcima. Vijci se obično postavljaju sa donje strane krova ali je moguće I postavljnje sa gornje strane. Preporućena udaljenost spojnih vijaka je:
 
  • ≤ 500mm – za slučajeve kada je potrebna vatrootpornost
  • 500÷1000mm – za slučajeve kada se ne traži vatrootpornost.

Brzina gradnje

  • Brza montaža skraćuje vreme ugradnje za 50% - smanjuje pripremne I dodatne radove
  • Maksimizira profit investitora
  • Fabrički proizveden sistem omogućava montažu bez grešaka I visokog kvaliteta gradnje

Sendvič paneli, krovni paneli KS1000 X-DEK

Kvalitet/garancija

Kvalitet I trajnost

Kingspan izolacioni paneli se proizvode od najkvalitetnijih materijala, koristeći vrhunsku proizvodnu opremu u skladu sa strogim standardima kontrole kvaliteta, u skladu sa standardima ISO9001, što garantuje dugotrajnu pouzdanost I vek trajanja.
 

Garancije

Kingspan daje garancije za spoljne obloge I proizvode pojedinačno za svaki projekat.
Zeleni krovovi
Veliki krovni vrtovi su prostori sa vegetacijom sličnoj onoj koju nalazimo u prirodi I koji su u velikoj meri samoodrživi I razvijaju se prirodno. Za njih su potrebne biljke koje su prikladne za ekstremne uslove I imaju dobru mogućnost regeneracije. Ova većinom samoodrživa područjasu načinjena od mahovina, sukulenata, biljaka I trava. Ova vegetacija je prepuštena prirodnim uslovima.
 
Mali krovni vrtovi mogu uključivati sadnju malog ili srednje grmlja, travnjaka, ponekad I drveća. Mogu pokrivati cele površine u istoj ravni, biti stepenasti ili formirati ostrva. Zbog svoje fleksibilnosti u rasporedu I korišćenju oni nude isti broj mogućnosti kao I tradicionalni vrtovi na zemlji. Biljke koje se koriste su veoma zahtevne u pogledu slojeva I traže redovno zalivanje I prihranjivanje.
       
Sendvič paneli, krovni paneli KS1000 X-DEK Sendvič paneli, krovni paneli KS1000 X-DEK Sendvič paneli, krovni paneli KS1000 X-DEK
Mali zeleni krovovi Veliki zeleni krovovi  Smedji krov

Kontakt

Kingspan d.o.o. Beograd
Partizanske avijacije 18/stan 13
11070 Novi Beograd–Bezanijska kosa
Tel. 011/2129 837
Fax. 011/2129 838
Mail: info@kingspan.rs
www.kingspan.rs info@kingspan.rs