KS1000 RW trapezoidni krovni sistem

Oblasti primene

Primena

KS1000 RW je trapezoidni krovni sistem koji koristi vidljivo kačeći metod pričvršćivanja i pogodan je za građevinske primene gde je nagib krova 4° i više (7%), za krovove gde se paneli postavljaju od slemena do strehe.
KS1000 RW panel se često koristi i kao zidna obloga.

Dužine panela

Standardne dužine panela su između 2000 mm i 14500 mm.
Za panele kraće od 2000 mm i duže od 14500 mm, molimo kontaktirajte: Kingspan odeljenje tehničkih usluga.
Poliuretan paneli KS1000 RWPoliuretan paneli, sendvič paneli KS1000 RW

Izbor karakteristika proizvoda
Sendvič paneli, krovni paneli KS1000 RW - izbor karakteristika proizvoda
d– debljina ispune (mm) 25 40 50 60 70 80 100 120
D– ukupna dimenzija (mm) 60 75 85 95 105 115 135 155
Težina (kg/m2),
obloga 0.5/0.4 mm
9.34 9.94 10.34 10.74 11.14 11.54 12.34 13.15
Standardni Detalji

Side End Lap Detail
Ridge Gable Detail
Mono Ridge Parapet Detail
Gable Wall Parapet
Eaves Detail

Roof to Wall Junction
Roof to Brickwork Junction
Expansion Joint
Roof Penetration Extractor Flue
Roof Pipe Extractor Flue
Roof / Skylights

Animacija


Kontakt

Kingspan d.o.o. Beograd
Partizanske avijacije 18/stan 13
11070 Novi Beograd–Bezanijska kosa
Tel. 011/2129 837
Fax. 011/2129 838
Mail: info@kingspan.rs
www.kingspan.rs info@kingspan.rs