KS1000 RT panel crep sistem

Oblasti primene

Primena

KS1000 RT crepni panel krovni sistem koji koristi vidljivo kačeći metod pričvršćivanja i pogodan je za građevinsku primenu gde je nagib krova 12° i više (21%), za krovove gde se paneli postavljaju od slemena do strehe.
Gde god je moguće, panel treba koristiti celom dužinom od slemena do strehe (bez krajnjih preklopa).

Dužine panela

Kingspan panel crep se privodi sečen na meru u procesu kontinuirane proizvodnje. Standardne dužine dostupne su između 2100 mm i 16000 mm.

Sigurnost i zaštita na gradilištu

Naglasak mora biti na strmini nagiba krova sa aspekta metoda manipulacije.

Sendvič paneli, krovni paneli KS1000 RT

Sendvič paneli, krovni paneli KS1000 RT
Izbor karakteristika proizvoda

Debljina ispune (mm) 45 60 80 100
K vrednost (W/m2K) 0.45 0.37 0.25 0.20
Težina (kg/m2), obloga 0.7/0.4 mm 12.58 13.23 14.10 14.96

Instalacija panela

Instalacija panela


Standardni Detalji

Side Lap Detail
End Lap Detail
Eaves Details
Ridge Details
Verge Details

Kontakt

Kingspan d.o.o. Beograd
Partizanske avijacije 18/stan 13
11070 Novi Beograd–Bezanijska kosa
Tel. 011/2129 837
Fax. 011/2129 838
Mail: info@kingspan.rs
www.kingspan.rs info@kingspan.rs