Izolacioni krovni paneli

KS1000 RW

Izolacioni krovni paneli KS1000 RW

KS1000 RW je trapezoidni krovni sistem koji koristi vidljivo kačeći metod pričvršćivanja i pogodan je za građevinske primene gde je nagib krova 4° i više (7%), za krovove gde se paneli postavljaju od slemena do strehe.
KS1000 RW panel se često koristi i kao zidna obloga.

KS1000 TOP-DEK

Izolacioni krovni paneli KS1000 TOP-DEK

KS1000 TOP-DEK sistem krovnih ploča sa membranom koji koristi unutrašnju platformu za pričvršćivanje, pričvršćujući direktno za konstrukciju. Pogodan je kao ravni krov za građevinske primene gde je nagib krova 0,5° i više (1%), za krovove gde se paneli postavljanje od slemena do strehe. Panel se takođe koristi za zakrivljene krovove sa sledećim minimalnim radijusima:

• Zakrivljene krovove postavljene od strehe do strehe
- 50 metara minimalnog radiusa

• Zakrivljene krovove postavljanje od zabata do zabata
- 20 metara minimalnog radijusa

KS1000 FF

Izolacioni krovni paneli KS1000 FF

KS1000 FF je trapezoidni krovni sistem koji koristi vidljivo kačeći metod pričvršćivanja i pogodan je za građevinsku primenu gde je nagib krova 5° i više (8.5%), za krovove gde se paneli postavljaju od slemena do strehe.
KS1000 FF ima povećan nivo vatrootpornosti i može se takođe koristiti kao zidna obloga.

KS1000 RW/GRP

Izolacioni krovni paneli KS1000 RW/GRP

KS1000 RW/GRP krovni svetlarnik je fabrički spojeni dvoslojni element pogodan za korištenje samo sa KS1000 RW i SX krovnim panelima, i gde je nagib krova 7° i više (12%), za krovove gde se paneli postavljaju od slemena do strehe.

KS1000 RT

Izolacioni krovni paneli KS1000 RT

KS1000 RT crepni panel krovni sistem koji koristi vidljivo kačeći metod pričvršćivanja i pogodan je za građevinsku primenu gde je nagib krova 12° i više (21%), za krovove gde se paneli postavljaju od slemena do strehe.

KS1000 X-DEK

Izolacioni krovni paneli KS1000 X-DEK

KS1000 XD je krovni panel namenjen za izgradnju ravnih krovova velikih raspona i predstavlja savremenu alternativu slaganim krovnim sistemima.
Namenjen je za ravne krovove minimalnog nagiba 1%. Proizvodi se u četiri varijante gornjeg završnog sloja.

Kontakt

Kingspan d.o.o. Beograd
Partizanske avijacije 18/stan 13
11070 Novi Beograd–Bezanijska kosa
Tel. 011/2129 837
Fax. 011/2129 838
Mail: info@kingspan.rs
www.kingspan.rs info@kingspan.rs